Continu werken aan een veilige wereld

Innoveer ondernemend

Veiligheid vraagt continu om aandacht, verslappen kan niet. Criminelen en terroristen zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om toe te slaan en daarvoor dienen we steeds weer nieuwe methodieken en innovatieve werkwijzen te ontwikkelen die het hen moeilijk maken.
Veiligheid vraagt om ondernemend handelen in verbinden, co-creatie, fris kijken op situaties en onophoudelijk innoveren.

Er is veel kennis over het bouwen aan veiligheid en het bestrijden van onveiligheid. Deze kennis zit in mensen en documenten, dit zou gedeeld dienen te worden, want door co-creatief werken kan meer effect behaald worden. Dat is de reden dat ik u deelgenoot maak via deze website van mijn expertise, visie, gedachten en jarenlange ervaringen als ondernemer en expert in diverse veiligheidsvelden. Continu ben ik bezig met het makelen van bedrijvigheid voor meer veiligheid, onophoudelijk focus aanbrengen en friskijken tegen diverse maatschappelijke en zakelijke uitdagingen. Daarbij constaterend dat er door veel organisaties projectmatig gewerkt wordt met mooie resultaten, maar dat de verbindingen tussen deze organisaties en projecten te weinig inhoud heeft. We dienen ons juist te concentreren op de verbindingen met de projecten om meerwaarde te kunnen creëren.

Innovatie volgordelijk

Innovatie

Innovatie onderwerpen

Innoveren is vooral ondernemend zoeken naar gelijkgestemden, de juiste stakeholders en je gedragen als een evangelist. Denk niet dat jouw idee zaligmakend of enig is maar zoek de nuance en de voordelen die jouw innovatie beter maken dan andere innovaties. Gebruik daarvoor de Unique Buying Reasons. Schrijf een businessplan op één A4, bijvoorbeeld met Canvanizer.com. Er zullen vele mensen enthousiast zijn over jouw idee, maar dat levert vaak niets op, innoveren is bikkelen. Weet dat je door een dal moet (Valley of death) en die is alleen te overwinnen door vasthoudendheid en discipline. Gebruik adviseurs, luister naar ze, maar blijf jezelf, houd de fundering van je innovatie vast en gebruik alleen wat toevoegt.

Ervaring

Jan Otten

Al vele jaren aan de slag met de specialismen: ondernemerschap, veiligheid en innovatie. Bedrijven gestart, stichtingen opgericht, projecten geïnitieerd, uitvindingen gedaan, positief bemoeien met allerlei zaken, mensen enthousiast maken, aan de wieg van vele start-ups en innovaties, methodieken ontwikkelt en vooral luisteren en nadenken hoe zaken beter kunnen. In de diverse menu opties in deze website lees je mijn ervaringen op diverse terreinen. Voor 2011 werkte ik met mijn medewerkers in bedrijven, na deze bedrijven verkocht te hebben, ontplooi ik nieuwe activiteiten via Public Safety Innovation BV en SafeCity BV. Zoals het oprichten van de Stichting Innovatie Voor Veiligheid ter stimulering van het naar de markt brengen van innovaties. Projectleider bij de stichting DITSS (Dutch Institute for Technology, Safety & Security. Bedenker en het organiseren van het Veiligheidsateliers. Initiatiefnemer en coördineren van het Interreg project PASSAnT voor de bestrijding illegale overslag in de transport. Evaluator voor de Europese Commissie van Horizon2020 AIC Accelerator (SME instrument) en Eureka aanvragen op het gebied van Safety en Security, informatica en ondernemerschap. Ondersteuner bedrijven en overheden in bestuurlijke- en ondernemersvraagstukken. Regelmatig geven van lezingen en het nemen van diverse initiatieven voor een meer veilige samenleving. Heb tevens een aantal onbezoldigde bestuursfuncties waaronder bestuurslid Stichting Brandweer zonder Grenzen en aanjager van CommonWays.Alle informatie op deze website mag u vrij gebruiken, de foto's komen van www.unsplash.com, het lettertype is TilburgsAns.