Ga naar hoofdmenu Volgende webpagina Vorige webpagina


Introductie

Innoveer ondernemend

Veiligheid vraagt continu om aandacht, verslappen kan niet. Criminelen en terroristen zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om toe te slaan en daarvoor dienen we steeds weer nieuwe methodieken en innovatieve werkwijzen te ontwikkelen die het hen moeilijk maken. Veiligheid vraagt om ondernemend handelen in verbinden, co-creatie en onophoudelijk innoveren.

Blijf fris kijken

Zet een stap terug en laat friskijkers toe in jouw wereld. Jouw waarheid is jouw waarheid in jouw perspectief. Innoveren begint met lef door mensen van buiten met je denkwereld te confronteren. Sociale- en technologische innovaties zijn nodig om de veiligheid in de wereld te verbeteren. Dat vergt creativiteit en discipline als ook moet de behoefte gekweekt worden om een maatschappelijk veiligheidsvraagstuk aan te pakken. Vaak wordt er over een veiligheidsvraagstuk gesproken maar oplossingen lijken niet voorhanden. Er is veel kennis over het bouwen aan veiligheid en het bestrijden van onveiligheid. Deze kennis zit in mensen en documenten, dit zou gedeeld dienen te worden, want door co-creatief werken kan meer effect behaald worden. ele goede ideeën blijven steken als idee omdat ze de 'valley of death' niet doorkomen. Mooie oplossingen zijn ontwikkeld maar blijven hangen bij de eerste klant waarvoor deze oplossing ontwikkeld was. De hiernaast getekende innovatiemodel geeft overzicht in welke fase een innovatie staat en waar rekening mee gehouden moet worden. Innovatie staat niet op zich en dient door de gehele organisatie ginhaleerd te worden. Daarbij constaterend dat er door veel organisaties projectmatig gewerkt wordt met mooie resultaten, maar dat de verbindingen tussen deze organisaties en projecten te weinig inhoud heeft. We dienen ons juist te concentreren op de verbindingen met de projecten om meerwaarde te kunnen creëren.

Voor innovatie dien je buiten geplande paden te denken en te doen

Kennisdeling

Kennis halen en brengen

Innovatie

Innovatie onderwerpen

Innoveren is vooral ondernemend zoeken naar gelijkgestemden, de juiste stakeholders en je gedragen als een evangelist. Denk niet dat jouw idee zaligmakend of enig is maar zoek de nuance en de voordelen die jouw innovatie beter maken dan andere innovaties. Gebruik daarvoor de Unique Buying Reasons. Schrijf een businessplan op één A4, bijvoorbeeld met Canvanizer.com. Er zullen vele mensen enthousiast zijn over jouw idee, maar dat levert vaak niets op, innoveren is bikkelen. Weet dat je door een dal moet (Valley of death) en die is alleen te overwinnen door vasthoudendheid en discipline. Gebruik adviseurs, luister naar ze, maar blijf jezelf, houd de fundering van je innovatie vast en gebruik alleen wat toevoegt. Innoveren begint meestal bij het zoeken van de vraag achter de vraag. Zonder ballast vrij proberen te denken. Iedereen heeft wel een mening over een vraagstuk en daar veelal een eigen voorstelling van een mogelijke oplossing van. Je kunt meer leren van anderen dan van jezelf. Want vaak is de het grootste obstakel voor vooruitgang van een organisatie of onderneming de manager zelf. In 2011 heb ik een SBIR subsidie ontvangen voor mijn idee om het ZigBee mesh netwerk in te zetten voor het traceren van hulpverleners, daar waar C2000 geen dekking heeft. Zie hier een film van het FireBee. Samenwerken met Brandweer, studenten en lectoren van hogescholen om een levensreddende oplossing te bouwen. Lees meer over het FireBee project. Het bleek succesvol en zo is in 2013 de uitvraag veiligheid Tilburg ontstaan. Pak een vraagstuk en nodig bedrijfsleven, kennisinstellingen, professionals, leken, eenieder die geïnteresseerd is uit en ga samen werken aan een oplossing. Dit is door mij in de Veiligheidsatelier methodiek verpakt. Een uitleg hiervan is mooi neergezet in een film van de uitvraag veiligheid Tilburg in 2013. Later is deze uitvraag Het Veiligheidsatelier geworden, waar zeer veel innovatieve oplossingen zijn ontkiemd uit diverse veiligheidsvraagstukken: lees meer op de website van het Veiligheidsatelier.

Ervaring

Jan Otten

Al vele jaren aan de slag met de specialismen: ondernemerschap, veiligheid en innovatie. Bedrijven gestart, stichtingen opgericht, projecten geïnitieerd, uitvindingen gedaan, positief bemoeien met allerlei zaken, mensen enthousiast maken, aan de wieg van vele start-ups en innovaties, methodieken ontwikkelt en vooral luisteren en nadenken hoe zaken beter kunnen. In de diverse menu opties in deze website lees je mijn ervaringen op diverse terreinen. Voor 2011 werkte ik met mijn medewerkers in bedrijven, na deze bedrijven verkocht te hebben, ontplooi ik nieuwe activiteiten via Public Safety Innovation BV en SafeCity BV. Zoals het oprichten van de Stichting Innovatie Voor Veiligheid ter stimulering van het naar de markt brengen van innovaties. Projectleider bij de stichting DITSS (Dutch Institute for Technology, Safety & Security. Bedenker en het organiseren van het Veiligheidsateliers. Initiatiefnemer en coördineren van het Interreg project PASSAnT voor de bestrijding illegale overslag in de transport. Kwartiermaker voor een veiliger internet en het waarderen van Apps en IoT apparaten met CALLFORTRUST. Evaluator voor de Europese Commissie van Horizon2020 EIC Accelerator (SME instrument) en Eureka aanvragen op het gebied van Safety en Security, informatie technologie en ondernemerschap. Ondersteuner bedrijven en overheden in bestuurlijke- en ondernemersvraagstukken. Regelmatig geven van lezingen en het nemen van diverse initiatieven voor een meer veilige samenleving. Heb tevens een aantal onbezoldigde bestuursfuncties waaronder bestuurslid Stichting Brandweer zonder Grenzen en aanjager van CommonWays.