Ga naar hoofdmenu Volgende webpagina Vorige webpagina


Ondernemend innoveren

Blijf fris kijken

Veiligheid vraagt continu om aandacht, verslappen kan niet. Criminelen en terroristen zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om toe te slaan en daarvoor dienen we steeds weer nieuwe methodieken en innovatieve werkwijzen te ontwikkelen die het hen moeilijk maken. Veiligheid vraagt om ondernemend handelen in verbinden, co-creatie en onophoudelijk innoveren. Zet een stap terug en laat friskijkers toe in jouw beeld over veiligheid en onveiligheid. Jouw waarheid is jouw waarheid in jouw perspectief. Innoveren begint met het lef hebben andere mensen van buiten met jouw denkwereld te confronteren. Sociale- en technologische innovaties zijn nodig om de veiligheid in de wereld te verbeteren. Dat vergt creativiteit en discipline naast het continu ter discussie stellen dat maatschappelijke veiligheidsvraagstukken. Vaak wordt er over een veiligheidsvraagstuk gesproken maar oplossingen lijken niet voorhanden. Er is veel kennis over het bouwen aan veiligheid en het bestrijden van onveiligheid. Deze kennis zit in mensen en documenten en vraagt om gedeeld te worden, want met co-creatief delend werken kan meer effect behaald worden.
Innovatie is de sleutel naar meer veiligheid.
Daarbij dienen we oplossingen te vinden voor de vele goede ideeën die niet verder komen en blijven steken als idee omdat ze in de 'valley of death' blijven hangen. Mooie ontwikkelde oplossingen komen niet verder dan de eerste klant, maar de behoefte van een klant is zelden uniek. Innovatie staat niet op zich en dient door de hele eigen organisatie geïnhaleerd te worden.
Daarbij constaterend dat er door veel organisaties projectmatig gewerkt wordt met mooie resultaten, maar dat de verbindingen tussen deze organisaties en projecten te weinig inhoud heeft.
Concentreer op innovatie en verbinding.
Het hiernaast getekende innovatiemodel geeft overzicht in welke fase een innovatie staat en waar rekening mee gehouden dient te worden om deze innovatie tot bruikbare oplossing te maken.

Voor innovatie dien je buiten geplande paden te denken en te doen

Innovatiemodel - van idee tot product.

Kennisdeling

Kennis halen en brengen

Innovatie tips

Innovatie onderwerpen

Innoveren is vooral ondernemend zoeken naar gelijkgestemden, de juiste stakeholders en je gedragen als een evangelist. Denk niet dat jouw idee zaligmakend of enig is maar zoek de nuance en de voordelen die jouw innovatie beter maken dan andere innovaties. Gebruik daarvoor de Unique Buying Reasons. Schrijf een businessplan op één A4, bijvoorbeeld met Canvanizer.com. Er zullen vele mensen enthousiast zijn over jouw idee, maar dat levert vaak niets op, innoveren is bikkelen. Weet dat je door een dal moet (Valley of death) en die is alleen te overwinnen door vasthoudendheid en discipline. Gebruik adviseurs, luister naar ze, maar blijf jezelf, houd de fundering van je innovatie vast en gebruik alleen wat toevoegt. Innoveren begint meestal bij het zoeken van de vraag achter de vraag. Zonder ballast vrij proberen te denken. Iedereen heeft wel een mening over een vraagstuk en daar veelal een eigen voorstelling van een mogelijke oplossing van. Je kunt meer leren van anderen dan van jezelf. Want vaak is de het grootste obstakel voor vooruitgang van een organisatie of onderneming jij de innovator / manager zelf. Reflecteer met onderwijsinstellingen en vraag studenten je innovatie te testen of mee te werken. Voorbeeld van een project in 2011 met een SBIR subsidie voor het idee om het ZigBee mesh netwerk in te zetten voor het traceren van hulpverleners, daar waar C2000 geen dekking heeft. Zie hier een film van het FireBee. Samenwerken met Brandweer, studenten en lectoren van hogescholen om een levensreddende oplossing te bouwen. Lees meer over het FireBee project. Het bleek succesvol en zo is in 2013 de uitvraag veiligheid Tilburg ontstaan. Pak een vraagstuk en nodig bedrijfsleven, kennisinstellingen, professionals, leken, eenieder die geïnteresseerd is uit en ga samen werken aan een oplossing. Een uitleg hiervan is mooi neergezet in een film van de uitvraag veiligheid Tilburg in 2013. Later is deze uitvraag Het Veiligheidsatelier geworden, waar zeer veel innovatieve oplossingen zijn ontkiemd uit diverse veiligheidsvraagstukken: lees meer op de website van het Veiligheidsatelier.