Ga naar hoofdmenu <Volgende pagina Vorige pagina

Cocreatie

Verandering in veiligheid kan alleen door er samen aan te werken

Een bewegende maatschappij vraagt om een frisse kijk op veiligheid. Daarvoor hebben we elkaar nodig want veranderingen zorgen voor nieuwe veiligheidsvraagstukken die met gezamenlijke vindingrijkheid tegemoet dienen te worden gegaan. We weten dat we de vragen niet alleen kunnen oplossen, maar samenwerken is niet eenvoudig. Want elke organisatie heeft zich genesteld voor de ambitie die ze nastreven. Het is belangrijk dat we toch uit de comfortzone komen voor de veiligheid van onze maatschappij.

kennis, expertise en creativiteit


Samen veranderen

Het invoeren van veranderingen en vernieuwingen in / met / tussen meerdere organisaties is een hele uitdaging maar begint met respect voor de belangen van elke deelnemer. Waaronder het beseffen en erkennen van ieders meerwaarde en de wijze waarop de ander de veranderingen invult.

Een moeilijke samenwerkingsopgave is bijvoorbeeld publiek-private samenwerking. Private partijen komen er onderling meestal wel uit, als ook de publieke partijen omdat ze grosso modo eenzelfde missie hebben. Samenwerken tussen publiek-private partijen is echter veel moeilijker, meestal omdat het belang van de kern van de verandering anders wordt gewogen en geaccepteerd. Het vergt veel communicatie en de organisaties moeten investeren in het bewust zijn van wederzijdse belangen en doelen.

Bijgaande tekening van Jan Otten geeft een beeld hoe dit opgepakt dient te worden;→

Wanneer we zover zijn en respect tonen voor elkaars missie en visie kom je bijna altijd uit in een gedeelde visie en kan gebouwd worden in co-creatie!

Zie ook de tekening met de voordelen vanPubliek-Private-Samenwerking.

Publiek-Private-Samenwerking

Model voor Publiek-Private-Samenwerking

Verbinden met andersdenkenden

Innoveren is ondernemen met discipline en doorzettingsvermogen werken aan een heldere doelstelling. De belangrijkste handeling is uit je comfortzone komen, stoute schoenen aan trekken en verbinding zoeken met anders denkenden. Als het stormt, bouwen sommigen een schuilplaats en anderen een windmolen. Een wetenschapper vindt het onderzoek belangrijk, de ondernemer de oplossing en het geld en de overheid wil een samenleving zonder wanklanken. Ga samenwerken in een triple-helix-verbinding (= samenwerking tussen de 3O's: Onderwijs, Overheid, en Ondernemingen) en begrijp wat de basis is van iemands oordeelsvorming, en de drijvende doelen van de ander.

Samenwerken begint bij respecteren en het kennen van elkaar doelen, uitgedrukt in de door Jan Otten ontwikkelde tekening hiernaast, →

Een toepassing hiervan is de succesvolle methodiek van het Veiligheidsatelier. (Zie hieronder)

Voor innovatie dien je buiten geplande paden te denken en te doen

Triple helix: motivaties begrijpen in samenwerken


De methodiek van het Veiligheidsatelier

stap 1: begrijpen stap 2: vraag formuleren stap 3: samenkomen stap 4: vraagarticulatie stap 5: oplossingsrichtingen stap 6: conceptvorming stap 7: voorstel maken stap 8: fieldlab stap 9: bewijzen stap 10: profijt

Lees meer via deze link: website Veiligheidsatelier


Kennisdeling

Kennis halen en brengen

Projecten tot een succes brengen heeft vooral te maken met goed samenwerken, bekijk hiervoor het model voor samen creëren. Samenwerken gaat niet zonder wrijving het gaat over grenzen opzoeken, elkaar respecteren en ondersteunen als het even minder gaat. Communicatie is cruciaal en is niet op te lossen met chatten en mails, is elkaar recht in de ogen kijken en de waarheid durven zeggen. Projecten, die bedoeld zijn innovaties te ontwikkelen hebben gedreven personen nodig die met veel enthousiasme anderen proberen te overtuigen van het concept waaraan ze werken. Dat kan en mag samen gaan met een onorthodoxe aanpak. Enthousiasme en onorthodoxe aanpak roepen ook scepsis op en het is daarom van groot belang dat alle stakeholders betrokken worden en blijven. Deze stakeholders dienen van binnen en buiten de organisatie te komen want het is bijna onmogelijk om innovaties van boven af of van onder uit in een organisatie te doen landen.
Hoe onmogelijkheden mogelijk te maken is goed omschreven in: Getting the Maybe: How the world is changed..

Innovatie tips

Innovatie onderwerpen

Innovatieve producten en diensten hebben te maken met hoge verwachtingspatronen, dat kan nadelig zijn als ook voordelen bieden. Invoering van nieuwe innovatieve producten en diensten heeft vooral te maken met goed communiceren naar alle geledingen in de organisatie. Dit is cruciaal voor het slagen van de innovatie. Voor grote innovatie invoerprojecten adviseer is het gebruik van het innovatie acceptatie model aan te raden.
Een goed innovatie project begint met een heldere visie naar een eindresultaat, dat ingebed in een duidelijke plan van aanpak met werkpakketten en taakstellingen. Het belangrijkste werkpakket waar ik me vooral mee bezig houd is communicatie en disseminatie, want het idee moet niet een schouderklop krijgen van "mooi gedaan", het idee dient breed opgenomen worden als dienst of product. Door mijn vele ervaring met projecten heb ik een gevoel ontwikkeld dat kijkt naar de verwachtingen van alle stakeholders. Daarvoor gebruik ik de bekende UBR (Unique Buying Reasons). Een product wordt aangeschaft vanuit drie overwegingen, n.l. de economische, functionele en emotionele meerwaarde. Voor het welslagen van het project dient een duidelijke meerwaarde-roadmap(s) beschreven te worden waarin de oorspronkelijke afgesproken kaders beschreven worden om teleurstellingen te voorkomen. Niet alle innovatieve ideeën zijn een succes, dat dient vooraf goed benadrukt te worden en getest te worden in pilots of fieldlabs.