Ga naar hoofdmenu Volgende webpagina Vorige webpagina

Sociale veiligheid

Werk aan de winkel

Veiligheid is in de westerse wereld bijna een vanzelfsprekendheid geworden en dat maakt mensen onbezorgd. Het is wel degelijk nodig actief te zorgen voor je persoonlijke veiligheid en die van je omgeving. We denken dat we veiligheid aan de overheid en haar hulpdiensten kunnen overlaten, maar dat is niet waar. Zij hebben de taak onveiligheid te bestrijden, dat is niet synoniem met het creëren van veiligheid. De zorg voor veiligheid is ieders taak dus ook die van jou.

Samen sterker


Samen bouwen aan veiligheid

Veiligheid wordt meestal uitgedrukt in statische gegevens over onveiligheid. Een veilige omgeving wordt voor een klein deel gebouwd door de maatregelen die overheden nemen om onveilige situaties uit te bannen, voor het belangrijkste deel wordt deze gecreëerd door de mensen / de gemeenschap zelf. Voor het verbeteren van de maatschappelijke veiligheid worden sociale innovatie initiatieven ingezet die veelal focussen op besef en bewustwording. Mensen die wonen, werken en recreëren in een bepaalde omgeving worden aangespoord te werken aan een "Safe & Sound society". Zij worden aangesproken op positieve veiligheid of op de gevaren van onbezorgd gedrag. Eerst zal de vraag gesteld dienen te worden wat mensen ertoe beweegt om zich in te zetten voor persoonlijke en maatschappelijke veiligheid, de "What is in it for me"-vraag moet goed ingevuld worden. Ter verduidelijking is het werken aan een veilige stad te vergelijken met het werken aan een schone stad. De schone stad wordt niet alleen gemaakt door de professionele vuilnisophalers, maar vooral door de mensen zelf, die hun huizen en tuinen bijhouden en bukken om een papiertje op te rapen en dat in de prullenbak doen. Ter motivatie van sociale veiligheid is het toepassen van "Design out Crime",ofwel de omgeving zo ontwerpen dat mensen niet denken aan veiligheid of onveiligheid. Zie hier link naar een filmpje van social designer Professor Kees Dorst.

Ga samen zoeken naar meer veiligheid

Kennisdeling

Kennis halen en brengen

Innovatie tips

Innovatie onderwerpen

De innovatieve maatschappelijke veiligheidsuitdaging is het vinden van de balans tussen bezorgdheid en onbezorgdheid als mens en in je omgeving. De methodiek van Human Centered Design helpt daarbij. Download hier de Human Centered Design Kit. Veiligheid komt niet vanzelf, daarvoor zijn gedeelde normen en waarden nodig als ook regels en wetten. Er zijn ook vele maatregelen te treffen om onveiligheid te bestrijden, maar de samenleving moet wel kunnen blijven functioneren. Je kunt, zoals bij voetbal, het doel niet dichtspijkeren want dan hebben we geen wedstrijd meer. Zo is het ook in onze maatschappelijke veiligheid; we moeten voortdurend de balans vinden, onze risico's kennen en onze aannames controleren. Het initiëren van sociale innovaties een belangrijke aandachtspunt. Bij het invoeren van technologische innovaties blijkt dat slechts ¼ techniek is en ¾ sociale innovatie. Kijk eens naar het Technology acceptence model beschreven.