Ga naar hoofdmenu Volgende webpagina Vorige webpagina

Aanpakken onveiligheid

Mobiliseer tegen criminaliteit

Er zijn vele vormen van misdaad van kleine vergrijpen tot en met georganiseerde misdaden. De specialisten (politie en justitie) in de strijd tegen onveiligheid voeren een ongelijke strijd want zij zijn in de minderheid. Onveiligheid bestrijden is geworden tot het verdedigen, pareren en beheersen van onveiligheidsaanvallen. Daarom moeten we allen onze rug rechten en actief onze maatschappij veilig houden.

Misdaadbestrijding
Vindingrijkheid tegen de misdaad

High Impact Crime (woninginbraken, straatroof, diefstal, geweld, overvallen)zijn voorkomende aanvallen op je persoonlijke veiligheid en is een probleem waar de samenleving balans in dient te brengen om bezorgd en ook weer onbezorgd te kunnen leven. Willen we werkelijk de criminaliteit aanpakken zullen we de samenleving interactief dienen te mobiliseren en te activeren. Dat is niet hetzelfde als burgerparticipatie, dit vraagt namelijk ook een andere instelling van de hulpdiensten. Zij dienen bewust te zijn dat ze zelf ook burger zijn en dat zij, hoe goed gespecialiseerd dan ook, de strijd alleen niet kunnen winnen. Helaas beseffen we dit te weinig, wat mij in 2012 noopte tot het schrijven van een artikel: De politie afschaffen of anders inregelen. De cijfers in Nederland geven aan dat de criminaliteit lijkt te dalen, maar de aangifte bereidheid van slachtoffers en getuigen daalt ook. Het mag niet zo zijn dat we criminaliteit gaan beschouwen als een geaccepteerd onderdeel van onze maatschappij.

Hiernaast het goudse kaas model die zicht geeft op onze beveiliging. →

Misdaadbestrijding

Het goudse kaas pakkans boeven model

Kennis halen en brengen

Kennisdeling

Innovatie onderwerpen

Innovatie tips

Er is veel kennis en kunde om de strijd tegen criminaliteit en ondermijning aan te gaan. Voeg daarbij dat dit een motiverend onderwerp is voor vele partijen in de samenleving, dan zou het toch mogelijk moeten zijn deze criminaliteit te bestrijden. Daartoe heeft Jan Otten onder andere de succesvolle veiligheidsateliermethodiek bedacht om kennis en kunde samen te brengen voor het oplossen van veiligheidsvraagstukken. Op de website veiligheidsatelier.nl ziet u de innovaties oplossingen voortgekomen uit deze methode. Tevens dienen we te proberen Triple-Helix verbindingen te maken en steeds nieuwe projecten van de grond te trekken die in de kern een goed idee zijn maar power en netwerk nodig hebben.