Strijd tegen onveiligheid

Mobiliseer tegen onveiligheid

Er zijn vele vormen van misdaad van kleine vergrijpen tot en met georganiseerde misdaden. De specialisten (politie en justitie) in de strijd tegen onveiligheid voeren een ongelijke strijd; zij zijn in de minderheid. Onveiligheid bestrijden is geworden tot het verdedigen, pareren en beheersen van onveiligheidsaanvallen.
Over het algemeen onderscheiden we twee soorten aanvallen op onze veiligheid, n.l.;

  1. High Impact Crime (woninginbraken, straatroof, diefstal, geweld, overvallen). Deze veel voorkomende aanvallen op je persoonlijke veiligheid is een probleem waar de samenleving balans in dient te brengen om bezorgd en ook weer onbezorgd te kunnen leven;
  2. Ondermijnende criminaliteit. Dit is een ernstige aantasting van het maatschappelijke bestel en dient met voortvarendheid bestreden te worden. Lees ook Vechten tegen ondermijning

Willen we werkelijk de criminaliteit aanpakken zullen we de samenleving interactief dienen te mobiliseren en te activeren. Dat is niet hetzelfde als burgerparticipatie, dit vraagt namelijk ook een andere instelling van de hulpdiensten. Zij dienen bewust te zijn dat ze zelf ook burger zijn en dat zij, hoe goed gespecialiseerd dan ook, de strijd alleen niet kunnen winnen. Helaas beseffen we dit te weinig, wat mij in 2012 noopte tot het schrijven van een artikel: De politie afschaffen of anders inregelen. De cijfers in Nederland geven aan dat de criminaliteit lijkt te dalen, maar de aangifte bereidheid van slachtoffers en getuigen daalt ook. Het mag niet zo zijn dat we criminaliteit gaan beschouwen als een geaccepteerd onderdeel van onze maatschappij.

Misdaadbestrijding

Kennisdeling

Kennis halen en brengen

Informatie in de strijd tegen onveiligheid:

Innovatie

Innovatie onderwerpen

Er is veel kennis en kunde om de strijd tegen criminaliteit en ondermijning aan te gaan. Voeg daarbij dat dit een motiverend onderwerp is voor vele partijen in de samenleving, dan zou het toch mogelijk moeten zijn deze criminaliteit te bestrijden. Daartoe heb ik onder andere de succesvolle veiligheidsateliermethodiek bedacht om kennis en kunde samen te brengen voor het oplossen van veiligheidsvraagstukken. Op de website veiligheidsatelier.nl ziet u de innovaties oplossingen voortgekomen uit deze methode. Jaarlijks wordt o.a. door DITSS het Veiligheidsatelier georganiseerd. Tevens dienen we te proberen Triple-Helix verbindingen te maken en steeds nieuwe projecten van de grond te trekken die in de kern een goed idee zijn maar power en netwerk nodig hebben.

Ervaring

Jan Otten

Sinds mijn start als ondernemer in veiligheid ben ik steeds faciliterend en motiverend bezig geweest om oplossingen te zoeken voor onze onveiligheidsproblemen. Zo heb ik met mijn bedrijf NMA-Ecom de eerste veiligheidscongressen in 1995 georganiseerd. Mijn uitvinding van het call-out systeem "Communicator" in 1993 is de motor geweest achter vele uitbel systemen, denk aan Amber Alert en NLAlert. Mijn hulp bij SMS-alert en het technisch bedenken van Burgernet, als ook de uitvinding van SafeCity zijn kenmerkend. Heb diverse concepten ontwikkeld, zoals FireBee, HopSecure, Graag op straat, Brabant Veilig 2.0, The Anonymous Withness Box, PASSAnT. Sommige zijn nooit uitgevoerd maar hebben zeker geleid tot aandachtverandering.