Maatschappij ontwrichtende cellen uitbannen

Beschermen tegen terrorisme

Terrorisme is een moeilijk gevecht tegen vaak niet te identificeren vijanden. In een wereld leven die niet past in je ideologie, zorgt dat mensen zich geroepen voelen veranderingen door te drukken om hun leefwereld naar hun hand te zetten. Dat kan via politieke weg of gewoon verhuizen of emigreren naar een meer bij je ideologie passende omgeving. Je kunt ook zorgen dat anderen je ideologie overnemen, zachtaardig dan wel kwaadaardig. Dat laatste noemen we terrorisme; je ideologie op anarchistische wijze doordrukken door geweld te gebruiken en de maatschappij te ontwrichten. Terroristen zijn vaak zo overtuigd dat er voor hen maar één waarheid bestaat en zij zijn dan ook moeilijk beïnvloedbaar voor andere ideologieën. Terrorisme is van alle tijden, alleen de laatste jaren met de aandacht van internationale media en het via internet kunnen binnendringen in elke huiskamer, zijn terroristen verworden tot sluipmoordenaars. De maatschappij ontwrichten door angst te zaaien, door te infiltreren in gemeenschappen, door het aanbrengen van schade aan de fundamenten van een staat. Terroristische organisaties proberen met hybride aanvallen (veelsoortige aanvallen) het land te ontwrichten, zie tekening hiernaast. Terrorismebestrijding vraagt als reactie hierop om een tegengestelde hybride aanpak. Waarin de belangrijkste taak wel weggelegd is voor het beïnvloeden van gedrag.

  1. Voor mogelijke terroristische groeperingen bewustwordingsprocessen engageren aangaande de sterkte van de ideologie en de impact van de daad;
  2. Voor de samenleving duidelijke waarheden communiceren, waarop mensen kunnen navigeren en beslissingen kunnen nemen.
hybride aanvallen

Kennisdeling

Kennis halen en brengen

Informatie die helpt bij onderzoek:

Innovatie

Innovatie onderwerpen

Het opsporen van terroristische cellen en het voorkomen van terroristische aanslagen zijn de uitdagingen van elk land. Belangrijk in de strijd tegen terrorisme is het signaleren van afwijkingen (anomalieën) van het normale patroon en deze snel doorgeven aan veiligheidsdiensten. Hiervoor is continue medewerking nodig van alle mensen. Tevens dient de anomalie doorgezet te worden naar belangrijke sleutelposities (overheid, agentschap, bedrijven) om deze op tijd te waarschuwen.

Ervaring

Jan Otten

Mijn expertise op dit gebied heeft o.a. geresulteerd in het bedenken en ontwikkelen in 2011 van het systeem QuickAlert, een messaging systeem om zo snel mogelijk vanuit staatsveiligheid, kritische organisaties en bedrijven te kunnen waarschuwen bij een dreiging. In 2015 heb ik samen met verschillende organisaties uit diverse landen een plan opgezet, genaamd The Anonymous Withness Box, voor het online anoniem melden van crimineel of terroristisch gedrag via Crime Stoppers International. Op dit moment ben ik op zoek naar operationele oplossingen voor de bescherming tegen hybride aanvallen van terroristen.