Ga naar hoofdmenu Volgende webpagina Vorige webpagina

Bestrijd Terrorisme

Op zoek naar bescherming

Terrorisme is een moeilijk gevecht tegen vaak niet te identificeren vijanden. Er zijn mensen die zich verzetten tegen de wereld en het leven dat niet past in hun ideologie of religieuze interpretatie, dit kan ervoor zorgen dat zij zich geroepen voelen veranderingen door te drukken om hun leefwereld naar hun hand te zetten. Dat kan via politieke weg of zorgen dat anderen hun ideologie overnemen, zachtaardig dan wel kwaadaardig. Dat laatste noemen we terrorisme; een ideologie of religieuze interpretatie op anarchistische wijze doordrukken door geweld te gebruiken en de maatschappij te ontwrichten.

destruction by violence


De terrorist

Terroristen zijn vaak zo overtuigd dat er voor hen maar één waarheid bestaat en zij zijn dan ook moeilijk beïnvloedbaar voor andere ideologieën. Terrorisme is van alle tijden, alleen de laatste jaren met de aandacht van internationale media en het via internet kunnen binnendringen in elke huiskamer, zijn terroristen verworden tot sluipmoordenaars.

Hierbij een illustratie van Moghaddam's Staircase to Terrorism met voorgestelde processen en theorieën over elke stap.

Moghaddam's Staircase to Terrorism

Hybride aanvallen

Terroristische organisaties proberen met hybride aanvallen (veelsoortige aanvallen) het land te ontwrichten, zie tekening hiernaast. Terrorismebestrijding vraagt als reactie hierop om een tegengestelde hybride aanpak. Waarin de belangrijkste taak wel weggelegd is voor het beïnvloeden van gedrag.

  1. Voor mogelijke terroristische groeperingen bewustwordingsprocessen engageren aangaande de sterkte van de ideologie en de impact van de daad;
  2. Voor de samenleving duidelijke waarheden communiceren, waarop mensen kunnen navigeren en beslissingen kunnen nemen.
hybride aanvallen

Kennisdeling

Kennis halen en brengen

Innovatie tips

Innovatie onderwerpen

Het opsporen van terroristische cellen en het voorkomen van terroristische aanslagen zijn de uitdagingen van elk land. Belangrijk in de strijd tegen terrorisme is het signaleren van afwijkingen (anomalieën) van het normale patroon en deze snel doorgeven aan veiligheidsdiensten. Hiervoor is continue medewerking nodig van alle mensen. Tevens dient de anomalie doorgezet te worden naar belangrijke sleutelposities (overheid, agentschap, bedrijven) om deze op tijd te waarschuwen.