Ondernemend innoveren

Blijf fris kijken

Zet een stap terug en laat friskijkers toe in jouw wereld. Jouw waarheid is jouw waarheid in jouw perspectief. Innoveren begint met lef door mensen van buiten met je denkwereld te confronteren. Sociale- en technologische innovaties zijn nodig om de veiligheid in de wereld te verbeteren. Dat vergt creativiteit en discipline als ook moet de behoefte gekweekt worden om een maatschappelijk veiligheidsvraagstuk aan te pakken. Vaak wordt er over een veiligheidsvraagstuk gesproken maar oplossingen lijken niet voorhanden. In mijn carrière heb ik vele vraagstukken opgepakt en aan oplossingen gewerkt die nu in gebruik zijn voor meer veiligheid. Deze jarenlange expertise stel ik beschikbaar voor het begeleiden van nieuwe vragen en nieuwe initiatieven. Vele goede ideeën blijven steken als idee omdat ze de 'valley of death' niet doorkomen. Mooie oplossingen zijn ontwikkeld maar blijven hangen bij de eerste klant waarvoor deze oplossing ontwikkeld was. Dat heeft me toen aanzetten tot het bouwen van een innovatiemodel (zie tekening) waarbij in overzicht te zien is in welke fase een innovatie staat en waar rekening mee gehouden moet worden.
Uit de door mij succesvolle ontwikkelde methodiek in het Veiligheidsatelier blijkt dat bovenstaande werkt.
Zie hieronder de 10 stappen van de methodiek.

Voor innovatie dien je buiten geplande paden te denken en te doen

De methodiek van het Veiligheidsatelier

stap 1: begrijpen stap 2: vraag formuleren stap 3: samenkomen stap 4: vraagarticulatie stap 5: oplossingsrichtingen stap 6: conceptvorming stap 7: voorstel maken stap 8: fieldlab stap 9: bewijzen stap 10: profijt

Kennisdeling

Kennis halen en brengen

Onderwerpen onder de aandacht

Innovatie

Innovatie onderwerpen

Innoveren begint meestal bij het zoeken van de vraag achter de vraag. Zonder ballast vrij proberen te denken. Iedereen heeft wel een mening over een vraagstuk en daar veelal een eigen voorstelling van een mogelijke oplossing van. Je kunt meer leren van anderen dan van jezelf. Want vaak is de het grootste obstakel voor vooruitgang van een organisatie of onderneming de manager zelf. Zo is in 2013 de uitvraag veiligheid Tilburg ontstaan. Pak een vraagstuk en nodig bedrijfsleven, kennisinstellingen, professionals, leken, eenieder die geïnteresseerd is uit en ga samen werken aan een oplossing. Dit is door mij in de Veiligheidsatelier methodiek verpakt. Een uitleg hiervan is mooi neergezet in een film van de uitvraag veiligheid Tilburg in 2013. Later is deze uitvraag Het Veiligheidsatelier geworden, waar zeer veel innovatieve oplossingen zijn ontkiemd uit diverse veiligheidsvraagstukken: lees meer op de website van het Veiligheidsatelier.

Ervaring

Jan Otten

Innoveren is vooral ondernemen en durven open staan voor andere zienswijzen. We vergeten vaak dat we allemaal burgers zijn en dat we allen het beste voor de maatschappij willen, dus dat ook deze leken kennis hebben en die graag willen delen. Vooroordelen over de inhoud van functies hebben we allemaal en is ook begrijpelijk maar zorgt voor beperkingen. Door het organiseren van allerlei innovatie-ateliers hebben we gemerkt dat we best willen delen met elkaar als we hetzelfde doel voor ogen hebben. Zo heb ik ook voor Nationale Nederlanden een innovatie-atelier georganiseerd voor het terugdringen van valse autoschademeldingen.