Stimuleren en faciliteren van innovatief denken en doen!


delen van kennis, ervaringen en overdenkingen

Introductie Werken aan een veilige samenleving Onveiligheid bestrijding Meer professioneel design van crisismanagement Vechten tegen ondermijning Terrorisme bestrijding Digital security Design thinking innovation Aantal voorbeeld projecten Gedachten opgeschreven